Propojujeme důvěryhodné sítě Nenecháme Vás padnout!

NIX.CZ

Projekt FENIX vznikl na půdě českého peeringového uzlu, sdružení NIX.CZ, v roce 2013 jako reakce na intenzivní DoS útoky, kterým v březnu tohoto roku čelila významná česká média, banky nebo operátoři. Smyslem projektu je umožnit v případě DoS útoku dostupnost internetových služeb v rámci subjektů zapojených do této aktivity.

Projekt FENIX řídí sami jeho členové. Ti jsou nezávislí na sdružení NIX.CZ a mají naprostou autonomii v tom, jak se rozhodují. Projekt je určen společnostem, které poskytují připojení významným službám a potřebují zabezpečit jejich provoz i v těch nejkritičtějších situacích.

NIX.CZ

Sdružení NIX.CZ je neutrální hardwarovou platformou pro vzájemné propojování sítí v Internetu. Slouží také jako místo pro sdílení zkušeností mezi zainteresovanými společnostmi. NIX.CZ je největším neutrálním IXP (Internet Exchange Point) v České republice a řadí se mezi deset největších IXP v Evropě. V současné době je do NIX.CZ připojeno více než 140 sítí s vlastním autonomním systémem. Více informací naleznete na stránkách NIX.CZ.

Proč vstoupit?

Stanete se součástí týmu, jehož členové určují trendy v oblasti síťové bezpečnosti
Ukážete, že vám bezpečnost vašich zákazníků není lhostejná
Zapojíte se do unikátního projektu, který oceňuje odborná část internetové komunity

Podmínky pro vstup

Organizační
 • Aktivní účast na pracovních skupinách/hlasování v rámci projektu FENIX
 • 24/7 dohledové středisko
 • CERT/CSIRT tým s patřičným statusem
 • Implementace vnitřních procesů pro řešení incidentů
Technické
 • Plně redundantní přípojky do nejméně dvou uzlů NIX.CZ
 • Síť využívá protokolů IPv4 a IPv6
 • Domény podepsané pomocí technologie DNSSEC
 • Zapojení do systému RTBH filteringu
 • Využívá Route Serveru provozovaného v rámci projektu FENIX
Doporučení
 • Získání doporučení od dvou stávajících členů
 • Předložení prohlášení o splnění všech technických a organizačních podmínek

Jak se připojit?

Na zadaný email vám odešleme odkaz pro zahájení testu

Proběhnou pouze testy: DNSSEC and IPv6 records in domain / Reachability / SMTP DANE
1

Otestujte, zda splňujete technické požadavky pro vstup do projektu FENIX a výsledný dokument připojte k žádosti.

2

Vyplňte čestné prohlášení o splnění všech technických a organizačních pravidel

3

Získejte doporučení k přijetí nejméně od dvou stávajících členů projektu FENIX

4

Veškeré dokumenty z předchozích kroků zašlete na adresu nmc@nix.cz