Prepájame dôveryhodné siete Nenecháme Vás padnúť!

NIX.CZ

Projekt FENIX vznikol na pôde českého peeringového uzla, združenia NIX.CZ, v roku 2013 ako reakcia na intenzívne DoS útoky, ktorým v marci tohto roku čelili významné české médiá, banky alebo operátori. Zmyslom projektu je umožniť v prípade DoS útoku dostupnosť internetových služieb v rámci subjektov zapojených do tejto aktivity.

Projekt FENIX riadi sami jeho členovia. Tí sú nezávislí na združení NIX.CZ a majú úplnú autonómiu v tom, ako sa rozhodujú. Projekt je určený spoločnostiam, ktoré poskytujú pripojenie významným službám a potrebujú zabezpečiť ich prevádzku aj v tých najkritickejších situáciách.

NIX.CZ

Združenie NIX.CZ je neutrálnou hardvérovou platformou pre vzájomné prepájanie sietí v Internete. Slúži tiež ako miesto na zdieľanie skúseností medzi zainteresovanými spoločnosťami. NIX.CZ je najväčším neutrálnym IXP (Internet Exchange Point) v Českej republike a radí sa medzi desať najväčších IXP v Európe. V súčasnej dobe je do NIX.CZ pripojených viac ako 140 sietí s vlastným autonómnym systémom. Viac informácií nájdete na stránkach NIX.SK.

Prečo vstúpiť?

Stanete sa súčasťou tímu, ktorého členovia určujú trendy v oblasti sieťovej bezpečnosti
Ukážete, že vám bezpečnosť vašich zákazníkov nie je ľahostajná
Zapojíte sa do unikátneho projektu, ktorý oceňuje odborná časť internetovej komunity

Podmínky pro vstup

Organizačná
 • Aktívna účasť na pracovných skupinách/hlasovanie v rámci projektu FENIX
 • 24/7 dohľadové stredisko
 • CERT/CSIRT tím s patričným statusom
 • Implementácia vnútorných procesov na riešenie incidentov
Technical
 • Plne redundantné prípojky do najmenej dvoch uzlov NIX.CZ
 • Sieť využíva protokoly IPv4 a IPv6
 • Domény podpísané pomocou technológie DNSSEC
 • Zapojenie do systému RTBH filteringu
 • Využíva Route Servera prevádzkovaného v rámci projektu FENIX
Reference
 • Získanie odporúčaní od dvoch existujúcich členov
 • Predloženie vyhlásenia o splnení všetkých technických a organizačných podmienok

Ako sa pripojiť?

Na zadaný email vám odošleme odkaz na začatie testu

Prebehnú iba testy: DNSSEC and IPv6 records in domain / Reachability / SMTP DANE
1

Otestujte, či spĺňate technické požiadavky pre vstup do projektu FENIX a výsledný dokument pripojte k žiadosti.

2

Vyplňte čestné vyhlásenie o splnení všetkých technických a organizačných pravidiel

3

Získajte odporúčania na prijatie najmenej od dvoch existujúcich členov projektu FENIX

4

Všetky dokumenty z predchádzajúcich krokov zašlite na adresu nmc@nix.cz