Neutral Internet eXchange
Neutrální výměna dat, kvalitní a rychlá infrastruktura, efektivní komunikace, to je český peeringový uzel NIX.CZ

AKTUALITY

08.04.2020

Komunitní setkání správců českých a slovenských sítí CSNOG 2020 by se mělo konat v září v Brně

Pokud to situace dovolí, uskuteční se třetí komunitní setkání správců českých a slovenských sítí (CSNOG 2020) 8. a 9 září v Brně. Cílem této tradiční dvoudenní akce je nejen prezentace novinek a současných trendů z oblasti internetových sítí a jejich správy, ale také odborná diskuze a sdílení know-how, které povede k rozvoji tohoto odvětví na území obou států. Hlavními organizátory akce jsou sdružení CZ.NICNIX.CZ a CESNET.

Komunitní setkání CSNOG (Czech and Slovak Network Operators Group) se v roce 2018 zařadilo mezi další podobné akce, které se konají v různých státech a regionech světa. Jedná se z pravidla o nekomerční odborná setkání, na nichž se schází a veřejně diskutují poskytovatelé připojení k Internetu (ISP), provozovatelé CDN, zástupci hostingových společnosti, správci sítí, registrátoři doménových jmen a zájemci o internetové sítě
a technologie. 

„Pevně věříme, že se v září uskuteční dlouhodobě plánované setkání síťových specialistů CSNOG 2020. Proto jsme se rozhodli, že i přes stále trvající nouzový stav začneme s jeho přípravou. Po oznámení termínu a místa konání bychom do konce měsíce rádi zveřejnili web akce a vyhlásili Call for Papers. Doufáme, že se nám i tentokrát sejde řada zajímavých příspěvků jak od českých a slovenských síťových specialistů, tak od kolegů ze zahraničí,“ vysvětluje Sergey Myasoedov, který má na starosti programovou část CSNOG 2020.

Programy minulých dvou ročníků se skládaly mimo jiné z témat týkajících se systému doménových jmen, internetového propojování na úrovni propojovacích uzlů, nových nástrojů v síťové bezpečnosti nebo telekomunikacích. Jednotlivé prezentace a jejich videozáznamy jsou k dispozici na webových stránkách setkání CSNOG 2018 a CSNOG 2019.

Aktuální informace budou organizátoři postupně zveřejňovat na komunitních webových stránkách a na sociálních sítích FacebookTwitter a LinkedIn.

17.03.2020

Sdružení NIX.CZ nabízí nové porty na dva měsíce zdarma

Díky tomu, že řada lidí nyní pracuje vzdáleně a zatěžují tak internetové sítě více než bylo zvykem, což může způsobovat problémy s kapacitou, rozhodlo představenstvo sdružení NIX.CZ, že nabídne nové porty na dva měsíce zdarma. Pracovníci českého neutrálního propojovacího uzlu tak chtějí touto nabídkou pomoci v situaci, kdy je velká část země odkázána na služby poskytované přes Internet.

„Jsme si vědomi, že velká část populace pracuje v současné době z domova, což generuje velký nápor na sítě našich členů a zákazníků. Proto, kdo v následujících 30 dnech objedná nové porty nebo upgrade stávajících, dostane tuto kapacitu na dva měsíce zdarma. Po uplynutí této lhůty bude též možné vše bezplatně zrušit. Nadále budeme vývoj sledovat a pokud bude třeba, příjdeme s jinou formou pomoci.“ uvádí Adam Golecký, ředitel sdružení NIX.CZ.

13.03.2020

Bezpečnostní opatření vlády mají vliv na zvýšení datových toků

Současná situace v České republice a s ní spojená bezpečnostní opatření související s koronavirem mají vliv také na chování internetových uživatelů.

„V porovnání s minulým týdnem jsme tento týden zaznamenali zvýšení internetového provozu, a to o 25 procent. Nárůst přenesených internetových dat může souviset s nařízenými home office a pochopitelně také se zrušenou školní výukou. Ke skokovým nárůstům potom v tomto týdnu docházelo vždy, když média vysílala oznámení výsledků jednání Bezpečnostní rady státu nebo vlády,“ říká Adam Golecký, ředitel sdružení NIX.CZ.

10.03.2020

Březnová konference Peering Days 2020 byla zrušena

Osmý ročník mezinárodní konference síťových specialistů – Peering Days 2020, který se měl konat od 17. do 19. března v polském Krakově, byl zrušen. Hlavním důvodem je obava o zdraví účastníků akce, ta je spojená s šířením viru COVID-19. Tradiční setkání, na němž se pravidelně schází provozovatelé peeringových center, datacenter nebo správci sítí z celého světa, pořádají od roku 2013 český neutrální propojovací uzel NIX.CZ a vídeňský VIX.at; k těmto organizacím se v posledních letech přidal maďarský propojovacího uzlu BIX.hu.

„Po dohodě s kolegy, s nimiž akci připravujeme, jsme se rozhodli letošní Peering Days zrušit. Jednak nechceme vystavovat účastníky zvyšujícímu se riziku nakažení coronavirem, a potom chceme předejít případným komplikacím, které může způsobit nařízená karanténa. Všem přihlášeným jsme minulý týden zaslali dotazník, ze kterého vyplynulo, že bude nejlepší konferenci zrušit. Do výsledků dotazníku se jistě promítl i fakt, že řada firem omezila cestování svých zaměstnanců na podobné akce. Rád bych ještě dodal, že Peering Days nejsou jedinou akcí tohoto druhu, která se kvůli coronaviru nebude konat. Zrušení nebo odložení hromadných setkání ohlásily před nedávnem také například organizace RIPE NCC, ICANN, Google nebo Facebook,“ uvedl ředitel sdružení NIX.CZ, Adam Golecký.

Další informace spojené s konferencí Peering Days budou organizátoři zveřejňovat na webu akce, na sociálních sítích nebo v odborných médiích.

23.12.2019

Vyšel nový newsletter NIX.CZ

Prosincové vydání newsletteru českého neutrálního propojovacího uzlu NIX.CZ přináší upozornění na dosažení významného milníku, tedy překročení jednoho terabitu při přenosu dat uzlem NIX.CZ. Dále vás upozorňujeme na blížící se konferenci Peering Days, na níž se už nyní můžete přihlásit. A nezapomněli jsme ani na ohlédnutí za udělením první Ceny sdružení NIX.CZ, kterou si v Londýně převzal dlouholetý ředitel organizace LINX John Souter.

Děkujeme vám za pozornost a zájem o naše projekty a aktivity a přejeme vám hezké svátky, klidný konec roku a v tom nejlepším, ať se vám daří podle vašich představ.