Služby

Internetový peering

Internetový peering je základní službou poskytovanou propojovacími uzly. Sítě připojené k platformě NIX.CZ získávají možnost propojení s dalšími připojenými sítěmi z řad ISP, poskytovatelů obsahu, internetových medií, vyhledávačů a mnoha dalších. Díky tomu je propojování mezi sítěmi jednodušší a z hlediska nákladů také efektivnější.

Pro jednodušší a rychlejší realizaci propojování provozuje NIX.CZ v rámci veřejného peeringu tzv. Route Servery. Tato služba umožňuje sítím připojeným k Route Serveru jejich vzájemné propojení, a to bez nutnosti dalších konfigurací s každou jednotlivou protistranou.

Služba umožňuje výměnu dat za pomoci protokolů IPv4 a IPv6 a je dostupná na rozhraních o kapacitách 1GE, 10GE, 25GE, 40GE, 100GE a 400GE.

FENIX

Projekt FENIX vznikl na půdě českého peeringového uzlu, sdružení NIX.CZ, v roce 2013 jako reakce na intenzivní DoS útoky, kterým v březnu tohoto roku čelila významná česká média, banky nebo operátoři. Smyslem projektu je umožnit v případě DoS útoku dostupnost internetových služeb v rámci subjektů zapojených do této aktivity.

Účast v projektu FENIX je spojená s řadou podmínek, které jsou zakotveny v pravidlech. Společnosti zapojené do tohoto projektu svým vstupem jasně ukazují, že mají zájem na zvýšení síťové bezpečnosti, a tedy i na větším bezpečí svých zákazníků.

Privátní propoje (VLAN)

Privátní VLAN (PI nebo PNI) umožňuje přímou výměnu provozu mezi dvěma sítěmi přes vyhrazené VLAN v infrastruktuře NIX.CZ. Členové nebo zákazníci jsou propojeni pouze po výslovné vzájemné dohodě a jsou jim účtovány pouze náklady spojené s nastavením VLAN, žádné dodatečné poplatky se na tyto propoje nevztahují.

TLD Hosting

Služba je poskytována především správcům domén nejvyšší úrovně a kořenových serverů pro zvýšení kvality a dostupnosti DNS infrastruktury v oblasti působení NIX.CZ. Přístup do infrastruktury sdružení a postup instalace služby se řeší dle individuálních požadavků zákazníka.

Partnerský program

NIX.CZ má zájem o rozšiřování kvalitní internetové infrastruktury postavené na principech neutrálního peeringu. Za tímto účelem vznikl Partnerský program, který umožňuje agregovat na partnerském portu větší množství spokojených zákazníků.

Více