Neutral Internet eXchange
Neutrální výměna dat, kvalitní a rychlá infrastruktura, efektivní komunikace, to je český peeringový uzel NIX.CZ

AKTUALITY

01.07.2020

Sdružení NIX.CZ představilo nový ceník, ceny za přípojky klesly o pětinu

Na červnovém setkání členů sdružení NIX.CZ představil Ondřej Filip, předseda představenstva českého neutrálního propojovacího uzlu, nový ceník. Změny, které platí od začátku července, se týkají měsíčních poplatků za využívání 10GE, 40GE a 100GE přípojek. V prvním případě je nová cena měsíčního připojení 10 tisíc českých korun (doposud 12 500 korun). Zájemci o 40GE připojení budou aktuálně platit 30 tisíc korun měsíčně (doposud 37 500 korun) a v případě 100GE přípojek klesla cena na 38 tisíc korun (z dosavadních 48 500 korun).

V případě rychlostí 10GE a 40GE dochází ke snížení cen o 20 procent, u 100GE přípojek jsme se rozhodli zlevnit o 22 procent. Takto významné snížení cen nám umožnil růst počtu přípojek v posledním roce. Tento růst výrazně podpořila akce, která měla pomoci sítím v mimořádném stavu. Rád bych našim členům a zákazníkům poděkoval za tuto aktivitu, která nás velmi mile překvapila a potěšila,“ uvedl předseda představenstva Ondřej Filip.

V průběhu krize jsme registrovali zvýšený zájem o navýšení kapacit připojených sítí. Velká část populace pracovala v době mimořádného stavu z domova, což generovalo velký nápor na sítě našich členů a zákazníků. Proto jsme přišli s nabídkou pomoci, a to v podobě bezplatného navýšení kapacit po dobu dvou měsíců. Během této akce došlo k nárůstu kapacit o 1,3 Tb,“ doplňuje Adam Golecký, ředitel sdružení NIX.CZ.

Nově také dochází k vyhlášení ceníku v eurech, a to proto, aby zejména zahraniční společnosti mohly lépe plánovat a nemusely zohledňovat případnou změnu směnného kurzu. Poplatky za přípojky 10GE budou za 400 eur měsíčně, u 40GE se bude jednat o 1 150 eur měsíčně a 100GE přípojka bude stát 1 500 eur měsíčně.

Ceník slovenského propojovacího uzlu NIX.SK zohledňující přípojky výhradně do bratislavského uzlu zůstávají stejné. Pro připojení současně do Česka i na Slovensko budou platit výše zmiňované ceny, tedy jako pro NIX.CZ.

19.06.2020

Organizátoři komunitního setkání CSNOG 2020 prodlužují call for abstracts do konce června

Organizátoři komunitního setkání českých a slovenských správců sítí CSNOG 2020 dnes oznámili prodloužení termínu pro zasílání abstraktů do hlavního programu. Příspěvky zaměřené na správu sítí, infrastrukturu nebo bezpečnost mohou zájemci přihlásit prostřednictvím webových stránek do 30. června.

Cílem třetího setkání CSNOG 2020, které se uskuteční 8. a 9. června v Brně, je umožnit vzájemnou výměnu zkušeností, diskuzi nad aktuálními tématy a sdílení řešení vedoucích k rozvoji internetových sítí v České a Slovenské republice. Hlavními pořadateli setkání CSNOG 2020 jsou sdružení NIX.CZ, CZ.NIC a CESNET.

14.05.2020

Call for Abstracts pro CSNOG 2020 jsou otevřené do poloviny června

Organizátoři třetího ročníku komunitního setkání českých a slovenských síťových specialistů CSNOG 2020, mezi které patří i sdružení NIX.CZ, vyhlásili Call for Abstracts. Programový výbor akce uvítá příspěvky zaměřené na správu sítí, infrastrukturu nebo bezpečnost. Zájemci o vystoupení mohou své abstrakty přihlašovat do 15. června, a to přímo na webu akce.

08.04.2020

Komunitní setkání správců českých a slovenských sítí CSNOG 2020 by se mělo konat v září v Brně

Pokud to situace dovolí, uskuteční se třetí komunitní setkání správců českých a slovenských sítí (CSNOG 2020) 8. a 9 září v Brně. Cílem této tradiční dvoudenní akce je nejen prezentace novinek a současných trendů z oblasti internetových sítí a jejich správy, ale také odborná diskuze a sdílení know-how, které povede k rozvoji tohoto odvětví na území obou států. Hlavními organizátory akce jsou sdružení CZ.NICNIX.CZ a CESNET.

Komunitní setkání CSNOG (Czech and Slovak Network Operators Group) se v roce 2018 zařadilo mezi další podobné akce, které se konají v různých státech a regionech světa. Jedná se z pravidla o nekomerční odborná setkání, na nichž se schází a veřejně diskutují poskytovatelé připojení k Internetu (ISP), provozovatelé CDN, zástupci hostingových společnosti, správci sítí, registrátoři doménových jmen a zájemci o internetové sítě
a technologie. 

„Pevně věříme, že se v září uskuteční dlouhodobě plánované setkání síťových specialistů CSNOG 2020. Proto jsme se rozhodli, že i přes stále trvající nouzový stav začneme s jeho přípravou. Po oznámení termínu a místa konání bychom do konce měsíce rádi zveřejnili web akce a vyhlásili Call for Papers. Doufáme, že se nám i tentokrát sejde řada zajímavých příspěvků jak od českých a slovenských síťových specialistů, tak od kolegů ze zahraničí,“ vysvětluje Sergey Myasoedov, který má na starosti programovou část CSNOG 2020.

Programy minulých dvou ročníků se skládaly mimo jiné z témat týkajících se systému doménových jmen, internetového propojování na úrovni propojovacích uzlů, nových nástrojů v síťové bezpečnosti nebo telekomunikacích. Jednotlivé prezentace a jejich videozáznamy jsou k dispozici na webových stránkách setkání CSNOG 2018 a CSNOG 2019.

Aktuální informace budou organizátoři postupně zveřejňovat na komunitních webových stránkách a na sociálních sítích FacebookTwitter a LinkedIn.

17.03.2020

Sdružení NIX.CZ nabízí nové porty na dva měsíce zdarma

Díky tomu, že řada lidí nyní pracuje vzdáleně a zatěžují tak internetové sítě více než bylo zvykem, což může způsobovat problémy s kapacitou, rozhodlo představenstvo sdružení NIX.CZ, že nabídne nové porty na dva měsíce zdarma. Pracovníci českého neutrálního propojovacího uzlu tak chtějí touto nabídkou pomoci v situaci, kdy je velká část země odkázána na služby poskytované přes Internet.

„Jsme si vědomi, že velká část populace pracuje v současné době z domova, což generuje velký nápor na sítě našich členů a zákazníků. Proto, kdo v následujících 30 dnech objedná nové porty nebo upgrade stávajících, dostane tuto kapacitu na dva měsíce zdarma. Po uplynutí této lhůty bude též možné vše bezplatně zrušit. Nadále budeme vývoj sledovat a pokud bude třeba, příjdeme s jinou formou pomoci.“ uvádí Adam Golecký, ředitel sdružení NIX.CZ.