Neutral Internet eXchange
Neutrální výměna dat, kvalitní a rychlá infrastruktura, efektivní komunikace, to je český peeringový uzel NIX.CZ

AKTUALITY

04.11.2020

Předsedou představenstva organizace EURO-IX byl zvolen Ondřej Filip z NIX.CZ

Předseda představenstva českého propojovacího uzlu NIX.CZ Ondřej Filip byl minulý týden znovu zvolen do vedení sdružení propojovacích center European Internet Exchange Association (EURO-IX). Ondřej Filip bude další dva roky nejen členem boardu, ale na řízení této prestižní mezinárodní organizace se bude podílet také jako její předseda.

„Zvolení do představenstva organizace EURO-IX vnímám jako ocenění mé práce pro komunitu evropských propojovacích center. Jsem rád, že členové EURO-IX vnímají moje působení ve vedení této organizace jako přínosné a že mohu v své misi na půdě EURO-IX pokračovat. Mým cílem bude i nadále podporovat aktivity, které povedou k rozvoji evropských peeringových center a odvětví jako celku,“ uvedl ke svému znovu zvolení do představenstva EURO-IX Ondřej Filip.

Posláním organizace EURO-IX je podpořit vývoj, posilování a zdokonalování takzvané Internet Exchange Point (IXP) komunity. Ta zahrnuje spolupráci jednotlivých peeringových uzlů především v Evropě a spočívá ve sjednocování technických standardů používaných uzly při společných postupech například v oblasti statistického vyhodnocování a informačních aktivit.

14.09.2020

Upozornění: upgrade systémů

Ve středu 16. září může z důvodu údržby našich systémů docházet k výpadkům webových stránek nix.cz a nix.sk, a to v době od 12 do 13:30. Na peeringové služby nebude mít tento plánovaný upgrade vliv. Děkujeme za pochopení.

 
04.09.2020

Jaromír Novák posílil team českého propojovacího uzlu NIX.CZ

Partnerem pro regulatorní záležitosti českého neutrálního propojovacího uzlu NIX.CZ se stal Jaromír Novák. Ve sdružení bude odpovědný za monitoring a analýzu změn v legislativě, které se dotýkají členů sdružení NIX.CZ.

 

„Jaromír Novák v dubnu 2020 nastoupil do sdružení CZ.NIC, a protože se řada témat prolíná i s činností NIX.CZ, jsem rád, že jsme se domluvili na spolupráci i v našem sdružení,“ uvedl Adam Golecký, výkonný ředitel sdružení NIX.CZ.

 

Jaromír Novák vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a Fakultu informačního managementu na Univerzitě Hradec Králové. Na podzim roku 2012 byl Vládou České republiky jmenován členem Rady ČTÚ, kterým byl až do května následujícího roku, kdy se stal předsedou Rady ČTÚ. Na funkci předsedy a člena Rady ČTÚ rezignoval Jaromír Novák v lednu 2020.

08.07.2020

Vyšel nový newsletter NIX.CZ

Letní vydání newsletteru českého neutrálního propojovacího uzlu NIX.CZ přináší především informaci o novém ceníku, který vstoupil v platnost 1. července. Dále zde čtenáři najdou upozornění na první open source projekt NIX.CZ, kterým je nástroj BIRD Spy. Zájemci o dění kolem sítí by také neměli přehlédnout informaci o spuštění registrace na setkání nejen českých a slovenských správců sítí; CSNOG 2020 se uskuteční 8. a 9. září v Brně. Všichni jste srdečně zváni! A nezapomněli jsme ani na našeho maskota, tedy tapíra čabrakového. Malý Morse se narodil v březnu v Zoo Praha a my mu dodatečně přejeme vše nejlepší.

07.07.2020

Bird Spy přináší detailní informace o stavu jednotlivých route serverů

Novým a zároveň prvním open source projektem sdružení NIX.CZ je nástroj Bird Spy. Ten vznikl na na základě produktu s názvem Bird's Eye (také open source), a to v rámci sdružení Euro-IX, konkrétně na půdě irského peeringového uzlu INEX.

Hlavním cílem Bird Spy je sledování stavu jednotlivých route serverů a vyhodnocování provozních údajů, především pro potřeby monitoringu. Sekundárním cílem je potom umožnit členům a zákazníkům vzdálený náhled na propojování v rámci platformy NIX.CZ. Nástroj Bird Spy přináší detailní pohled na stav jednotlivých spojení, předávání směrovacích informací a dodržování síťové bezpečnosti. Novinkou těchto route serverů je také přímá podpora Resource Public Key Infrastructure (RPKI), jenž slouží ke zmírnění následků chybně oznamovaných směrovacích informací.

Co jsou route servery?

Na začátku letošního roku představilo sdružení NIX.CZ kompletně přepracované route servery. Tato, dnes již základní služba každého propojovacího uzlu, zajišťuje bezpečné, kontrolované a transparentní propojení účastnických sítí. Vedle přímých propojení umožňují route servery také rychlé propojení nových sítí, a to bez nutnosti konfigurace s každou sítí zvlášť, což velmi zjednodušuje správu a nastavování směrovacích protokolů. Díky již zabudovaným bezpečnostním filtrům je navíc takové propojení chráněno proti konfiguračním chybám nebo zneužití.

Route servery slouží k výměně směrovacích informací mezi propojovacími partnery, a to pomocí protokolu BGP. Datový provoz, který přes tyto servery neprotéká, představuje řídící část síťového směrování (control-plane). Route servery, které jsou v každém segmentu zdvojeny (pro zajištění jejich vysoké dostupnosti), předávají instrukce, kam provoz na základě údajů od jednotlivých sítí směrovat.