Zásady použitia cookies

Čo sú cookies?

Ako „cookies“ sa v protokole HTTP označuje malé množstvo dát, ktoré WWW server pošle prehliadaču, ktorý ich uloží na počítači užívateľa. Pri každej ďalšej návšteve toho istého servera potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru. Cookies bežne slúžia na rozlišovanie jednotlivých užívateľov, ukladajú sa do nich užívateľské predvoľby a pod.

Viac informácií: https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Ako a prečo používame cookies?

Cookies používame na zlepšenie funkčnosti našich webových stránok a aby sme lepšie porozumeli, ako naši návštevníci stránky, nástroje a služby používajú.

Naše webové stránky používajú iba službu na analýzu návštevnosti internetových stránok Google Analytics (od spoločnosti spoločnosti Google, Inc). Služba Google Analytics umožňuje pomocou súborov cookies analyzovať spôsob používania webovej stránky a vytvárať správy o aktivite.

Nepoužívame Cookies na zber osobných údajov ako je vaše meno.

Ako môžem zmeniť nastavenia pre cookies?

Nastavenie cookies môžete kedykoľvek zmeniť (napr. informácie, kedy cookies sú poslané na Váš počítač) kliknutím na odkaz nižšie. Ak tak urobíte, je možné, že sa nebudete môcť na naše stránky zaregistrovať alebo používať funkcie vyžadujúce registráciu alebo zber dát.

Zmena nastavenia cookies

Ak používate rôzne počítače na viacerých miestach, upravte si podľa svojich potrieb nastavenie každého prehliadača, ktorý na svojich zariadeniach používate.

Zmeniť nastavenia Cookies