Jaromír Novák posílil team českého propojovacího uzlu NIX.CZ

3. září 2020

Partnerem pro regulatorní záležitosti českého neutrálního propojovacího uzlu NIX.CZ se stal Jaromír Novák. Ve sdružení bude odpovědný za monitoring a analýzu změn v legislativě, které se dotýkají členů sdružení NIX.CZ.

 

„Jaromír Novák v dubnu 2020 nastoupil do sdružení CZ.NIC, a protože se řada témat prolíná i s činností NIX.CZ, jsem rád, že jsme se domluvili na spolupráci i v našem sdružení,“ uvedl Adam Golecký, výkonný ředitel sdružení NIX.CZ.

 

Jaromír Novák vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a Fakultu informačního managementu na Univerzitě Hradec Králové. Na podzim roku 2012 byl Vládou České republiky jmenován členem Rady ČTÚ, kterým byl až do května následujícího roku, kdy se stal předsedou Rady ČTÚ. Na funkci předsedy a člena Rady ČTÚ rezignoval Jaromír Novák v lednu 2020.