Podmínky partnerské spolupráce

  • partner je členem nebo zákazníkem NIX.CZ,
  • partner má možnost využít stávající nebo zřídit u NIX.CZ samostatný port (minimálně 1x10GE) určený pro datový provoz zákazníků připojených prostřednictvím partnera,
  • partner je obchodním partnerem vůči svým zákazníkům včetně smluvních ujednání, fakturace a poskytuje jim 24/7 technickou podporu,
  • připojení každého nového zákazníka prostřednictvím partnera podléhá předchozímu schválení sdružením NIX.CZ,
  • každému zákazníkovi, připojenému prostřednictvím partnera, poskytne NIX.CZ příslušné IP adresy z peeringové VLAN NIX.CZ,
  • každý zákazník připojený prostřednictvím partnera získává přístup do intranetu NIX.CZ a je povinen se řídit Provozním řádem NIX.CZ,
  • smlouva se uzavírá minimálně na dobu 24 měsíců.
  • NIX.CZ fakturuje partnerovi a poskytuje mu 24/7 technickou podporu.