Služby

Internet peering

Internetový peering je základnou službou poskytovanou prepojovacími uzlami. Siete pripojené k platforme NIX.CZ získavajú možnosť prepojenia s ďalšími pripojenými sieťami z radov ISP, poskytovateľov obsahu, internetových médií, vyhľadávačov a mnohých ďalších. Vďaka tomu je prepájanie medzi sieťami jednoduchšie a z hľadiska nákladov tiež efektívnejšie.

Pre jednoduchšiu a rýchlejšiu realizáciu prepojovania prevádzkuje NIX.CZ v rámci verejného peeringu tzv. Route Servery. Táto služba umožňuje sieťam pripojeným k Route Serveru ich vzájomné prepojenie, a to bez nutnosti ďalších konfigurácií s každou jednotlivou protistranou.

Služba umožňuje výmenu dát pomocou protokolov IPv4 a IPv6 a je dostupná na rozhraniach s kapacitami 1GE, 10GE, 25GE, 40GE, 100GE a 400GE.

FENIX

Projekt FENIX vznikol na pôde českého peeringového uzla, združenia NIX.CZ, v roku 2013 ako reakcia na intenzívne DoS útoky, ktorým v marci tohto roku čelili významné české médiá, banky alebo operátori. Zmyslom projektu je umožniť v prípade DoS útoku dostupnosť internetových služieb v rámci subjektov zapojených do tejto aktivity.

Účasť v projekte FENIX je spojená s množstvom podmienok, ktoré sú zakotvené v pravidlách. Spoločnosti zapojené do tohto projektu svojim vstupom jasne ukazujú, že majú záujem na zvýšení sieťovej bezpečnosti, a teda aj na väčšom bezpečí svojich zákazníkov.

Private links (VLAN)

Privátna VLAN (PI alebo PNI) umožňuje priamu výmenu prevádzky medzi dvoma sieťami cez vyhradené VLAN v infraštruktúre NIX.CZ. Členovia alebo zákazníci sú prepojení iba po výslovnej vzájomnej dohode a sú im účtované iba náklady spojené s nastavením VLAN, žiadne dodatočné poplatky sa na tieto prepoje nevzťahujú.

TLD Hosting

Služba je poskytovaná predovšetkým správcom domén najvyššej úrovne a koreňových serverov pre zvýšenie kvality a dostupnosti DNS infraštruktúry v oblasti pôsobenia NIX.CZ. Prístup do infraštruktúry združenia a postup inštalácie služby sa rieši podľa individuálnych požiadaviek zákazníka.

Partner program

NIX.CZ má záujem o rozširovanie kvalitnej internetovej infraštruktúry postavenej na princípoch neutrálneho peeringu. Za týmto účelom vznikol Partnerský program, ktorý umožňuje agregovať na partnerskom porte väčšie množstvo spokojných zákazníkov.

Viac