NIX.CZ - Kontaktné informácie

Sídlo združenia

NIX.CZ, z.s.p.o.
Milešovská 1136/5
130 00 Praha 3
Česká republika

Tel.: +420 246 083 460
IČO: 65990471
DIČ: CZ65990471
ID dátovej schránky: y3p4tju

Výpis z registra

Kontaktná / korešpondenčná adresa

NIX.CZ, z.s.p.o.
Americká 23
120 00 Praha 2
Česká republika

Bankové spojenie

Účet Kč
Názov banky: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2700882015 / 2010
SWIFT: FIOBCZPPXXX
IBAN: CZ6720100000002700882015
Účet EUR
Názov banky: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2800713446 / 2010
SWIFT: FIOBCZPPXXX
IBAN: CZ4020100000002800713446

NIX.SK - Kontaktné informácie

Sídlo združenia

NIX.CZ, z.s.p.o. organizačná zložka
Kopčianska 18/2489
851 05 Bratislava
Slovensko

Tel.: +421 221 290 460
IČO: 48106411
DIČ: CZ65990471

Výpis z registra

Kontaktná / korešpondenčná adresa

NIX.CZ, z.s.p.o. organizačná zložka
Kopčianska 18/2489
851 05 Bratislava
Slovensko

Bankové spojenie

Názov banky: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2000785062 / 8330
SWIFT: FIOZSKBAXXX
IBAN: SK5383300000002000785062

Emailové kontakty združenia NIX.CZ

Administratívne kontakty

Všeobecný
info@nix.cz

Fakturačný
billing@nix.cz

Médiá
press@nix.cz


Technické kontakty

Primárny (09 - 17h) nmc@nix.cz

Sekundárny (17 - 09h)
noc@nix.cz

Peering a Route Servery
peering@nix.cz

Riaditeľ združenia

Adam Golecký
ag@nix.cz

Členovia predstavenstva

Mgr. Ondřej Filip, MBA (predseda)
ondrej.filip@nix.cz

Jiří Lešek (miestopredseda)
jiri.lesek@nix.cz

Dr. Milan Švácha, MSc, MBA, LLM (člen)
milan.svacha@nix.cz

Zbyněk Pospíchal (člen)
zbynek.pospichal@nix.cz

Marcel Procházka (člen)
marcel.prochazka@nix.cz

Členovia Dozornej rady

Radim Hájek (predseda)
radim.hajek@nix.cz

Vlastimil Pečínka (člen)
vlastimil.pecinka@nix.cz

Petr Dvořák (člen)
petr.dvorak@nix.cz

Kontaktujte nás