Topológia siete

Topológia

Naša nová topológia infraštruktúry NIX.SK leaf-spine, postavená na Virtual Extensible LAN (VxLAN) a Ethernet Virtual Private Network (EVPN), prináša revolučné zlepšenie pre stabilitu a rozvoj našej peeringovej platformy. Táto kombinácia moderných technológií umožňuje efektívne prepojenie a správu dátových tokov v našej sieti.

Využitím VxLAN sme dosiahli vyššiu flexibilitu a škálovateľnosť v našej sieti. Táto technológia umožňuje vytváranie virtualizovaných sieťových segmentov, čo nám poskytuje možnosť dynamicky prepájať lokality a optimalizovať dátové toky. Vďaka EVPN sme schopní efektívne spravovať smerovanie a prenos informácií o sieťových cestách medzi zariadeniami.

Nová topológia umožnila prechod od pôvodnej virtualizovanej hviezdy k modelu leaf-spine, čo vytvára redundanciu a zvyšuje celkovú spoľahlivosť siete. Týmto spôsobom sme mohli ľahko integrovať ďalšie lokality vrátane Bratislavy, Viedne a Frankfurtu a optimalizovať tok dát medzi nimi.

V roku 2020 sme v reakcii na rastúci dopyt po vysokorýchlostných prípojkách začali nasadzovať prístupové prepínače Cisco Nexus 9300. Tieto prepínače nám umožňujú poskytovať 100GE a dokonca aj 400GE prípojky, čo zodpovedá stále sa zvyšujúcim nárokom na prenos dát v našej sieti. Tým sme dokázali efektívne zvládnuť pokračujúci nárast objemu prenášaných dát a poskytnúť našim zákazníkom špičkový a škálovateľný prístup k našej peeringovej platforme.

Dostupné rozhrania v jednotlivých uzloch

NIX1 - ČRA DC Tower
Mahlerovy sady 1, Praha 3, Czechia
NIX2 - T-Mobile THP
Vinohradská 190, Praha 3, Czechia
NIX4 - CE Colo
Nad Elektrárnou 1428/47, Praha 10, Czechia
NIX5 - TTC Teleport DC1
Tiskařská 10, Praha 10, Czechia
NIX6 - TTC Teleport DC2
Sazečská 10, Praha 10, Czechia
NIX7 - DC7 CE Colo
K Pérovně 1616/2, Praha 15-Hostivař, Czechia
NIXSK1 - SITEL
SITELPOP1, Kopčianska 20, Bratislava, Slovakia
NIXSK2 - SITEL
SITELPOP2, Kopčianska 18, Bratislava, Slovakia
NIXSK3 - DC Digitalis
DIGITALIS, Trnavská cesta 110/B, Bratislava, Slovakia
NIXVIE
Vienna Interxion, Louis-Häfliger-Gasse 10, 1210 Wien, Austria
NIXFRA5 - Equinix FR5
Kleyerstrasse 90, 60326 Frankfurt am Main, Germany