Network topology

Topology

V roku 2020 sme začali plánovať novú topológiu infraštruktúry NIX.CZ z virtualizovanej hviezdy na topológiu leaf-spine s použitím Virtual Extensible LAN. Táto zmena zaisťuje vyššiu stabilitu celej peeringovej platformy a v neposlednom rade zjednodušuje ďalší rozvoj. Vďaka takto upravenej topológii sme mohli prepojiť ďalšie lokality – Bratislava a Viedeň a rozložiť optimálne dátové toky. Výmena technológie nám umožnila efektívne zvládnuť pokračujúci nárast objemu prenášaných dát.

Z dôvodu veľkého dopytu po 100GE prípojkách a rastúceho dopytu po 400GE prípojkách v roku 2020 začal NIX.CZ nasadzovať prístupové prepínače Cisco Nexus 9300.

V súčasnej dobe NIX.CZ využíva chrbticové aj prístupové prepínače Cisco Nexus 9300 v plne redundantných konfiguráciách v Českej republike, na Slovensku aj v Rakúsku.

Dostupné rozhrania v jednotlivých uzloch

NIX1 - ČRA DC Tower
Mahlerovy sady 1, Praha 3
NIX2 - T-Mobile THP
Vinohradská 190, Praha 3
NIX4 - CE Colo
Nad Elektrárnou 1428/47, Praha 10
NIX5 - TTC Teleport DC1
Tiskařská 10, Praha 10
NIX6 - TTC Teleport DC2
Sazečská 10, Praha 10
NIX7 - DC7 CE Colo
K Pérovně 1616/2, Praha 15-Hostivař
NIX.SK1 - SITEL
SITELPOP1, Kopčianska 20, Bratislava
NIX.SK2 - SITEL
SITELPOP2, Kopčianska 18, Bratislava
NIX.SK3 - DC Digitalis
DIGITALIS, Trnavská cesta 110/B, Bratislava
NIX.VIE
Vienna Interxion, Louis-Häfliger-Gasse 10, 1210 Wien, Austria