NIX.CZ

Neutral Internet eXchange nielen Českej republiky

NIX.CZ, z.s.p.o. (záujmové združenie právnických osôb) je spoločnosť združujúca slovenských i zahraničných poskytovateľov internetových služieb za účelom vzájomného prepojenia ich sietí. Pripojenie do infraštruktúry združenia je umožnené z niekoľkých pražských lokalít. Zároveň poskytujeme služby v Bratislave, vo Viedni a spolupracujeme s nemeckým uzlom DE-CIX.

NIX.CZ je najväčším neutrálnym Internet Exchange Point (IXP) v Českej republike. Dôsledné plánovanie, dômyselné technické riešenie a technická podpora 24/7/365 zaisťujú bezporuchový chod uzla.

NIX.CZ je otvoreným združením, ktoré sa aktívne podieľa na rozvoji Internetu. Valné zhromaždenia a spoločenské stretnutia predstavujú neutrálnu pôdu, na ktorej sa členovia a zákazníci stretávajú nie ako konkurenti, ale ako partneri spolurozhodujúci o ďalšom rozvoji združenia.

Pre svojich členov organizuje NIX.CZ bezplatné prednášky o aktuálnych technických a regulačných témach.

NIX.CZ