Združenie NIX.CZ opäť zlacňuje a zrýchľuje prípojky

30. jún 2021

Na júnovom stretnutí členov združenia NIX.CZ predstavil Ondřej Filip, predseda predstavenstva českého neutrálneho peeringového uzla, nový cenník a zmeny s ním spojené.

"Zmeny, ktoré platia od začiatku júla, sa týkajú zavedenia nových prípojok s rýchlosťami 25GE a 400GE. Spoločnosti využívajúce prípojky s rýchlosťami 10GE a 40GE si budú môcť 2,5 krát navýšiť kapacitu bez zmeny podmienok a to na 25GE a 100GE. Užívateľom 100G prípojok sa znižuje cena o 21 percent. Nový cenník bude platiť od 1. júla," približuje Ondřej Filip.

"Tieto zmeny nám umožnila výmena switchov, ktorá prebehla v prvom polroku tohto roka. Tá sa týkala predovšetkým slovenského a viedeňského bodu a súčasne chrbticových switchov umiestnených v Prahe. Vďaka tejto výmene je možné začať ponúkať prípojky s rýchlosťou 25GE až 400GE pričom 400GE bude za cenu 3 350 EUR, " dopĺňa Adam Golecký, riaditeľ združenia NIX.CZ, ktoré prevádzkuje svoje peeringové služby v Bratislave, Prahe a Viedni.