Vyšiel nový newsletter NIX.CZ

29. jún 2023

V aktuálnom vydaní Newsletteru združenia NIX.SK nájdete správu o marcovej konferencii Peering Days, ktorá sa tento rok uskutočnila v bulharskej Sofii. Ďalej sa dočítate o našom nástroji MEET, ktorý pomáha s organizáciou akcií a komunitných či biznisových stretnutí. Tretia informácia je venovaná stretnutiu nielen českých a slovenských správcov sietí CSNOG 2024. To sa uskutočnilo v polovici mája v Zlíne a budúci rok sa bude konať v druhej polovici januára tamtiež. A druhú stranu zakončuje naše „legislatívne okno“, ktoré prezentuje úspechy na tomto poli.