Združenie NIX.CZ oslavuje štvrťstoročie, svoje peeringové služby ponúka v Prahe, Bratislave a Viedni

29. august 2021

Český neutrálny peeringový uzol NIX.CZ, ktorý patrí k najväčším peeringovým uzlom v Európe, si dnes pripomína 25 rokov od svojho založenia. Pred štvrťstoročím stáli pri jeho zrode spoločnosti CESNET, CZECH ON LINE, Dataco, GTS Czech Com, Internet CZ, Podnik výpočtovej techniky, IBM Česká republika a SPT TELECOM. Aktuálne má NIX.CZ 65 členov a prepája 199 sietí, a to nielen v Českej republike, ale aj na Slovensku (Bratislave) a v Rakúsku (Viedni).   "Vznik združenia NIX.CZ je spojený so zrušením štátneho monopolu na podnikanie v elektronických komunikáciách. Aj vďaka otvoreniu trhu začali podnikať prví poskytovatelia internetového pripojenia, ktorí vzápätí zistili, že pre rozvoj podnikania by bolo dobré, aby tu bol neutrálny subjekt umožňujúci prepájanie ich sietí a výmenu dát. Tak vznikol NIX.CZ, jeden z najväčších peeringových uzlov na starom kontinente," uviedol Adam Golecký, riaditeľ NIX.CZ, ktorý pôsobí v združení už viac ako 13 rokov.   Združenie NIX.CZ stojí za celým radom projektov, ktorých zmyslom je rozvíjať odvetvie, ktoré tvorí základ digitálnej ekonomiky v modernom svete. Medzi najznámejšie a najvýraznejšie patrí bezpečnostný projekt FENIX alebo v minulom roku predstavený nástroj Bird Spy. Pre špecialistov venujúcim sa sieťam a prevádzkovateľom dátových centier spoluorganizuje NIX.CZ každý rok medzinárodnú konferenciu Peering Days a tiež komunitné stretnutia CSNOG.