Združenie NIX.CZ nadviazalo spoluprácu so Žilinskou univerzitou

23. január 2022

Najväčší neutrálny peeringový uzol v Českej republike, NIX.CZ, ktorý tiež prevádzkuje slovenský peeringový uzol NIX.SK, nadviazal spoluprácu s Fakultou riadenia a informatiky Žilinskej univerzity. Táto fakulta, ako jedna z mála na Slovensku, učí svojich študentov aplikované sieťové technológie, teda pripravuje budúcich inžinierov pre sieťárske profesie. Prvým krokom užšej spolupráce oboch inštitúcií bolo odovzdanie nevyužitých switchov Nexus 7010. Tieto zariadenia venovali zástupcovia NIX.CZ žilinským pedagógom pre potreby praktickej výučby.

„V rámci výučby kladú kolegovia z Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity veľký dôraz na prepojenie sieťárskej teórie s praxou, vďaka čomu majú študenti možnosť obsiahnuť si sieťové prvky a prácu s nimi už v rámci svojho vysokoškolského štúdia. Tento prístup je nám veľmi blízky a sympatický, a preto sme sa rozhodli podporiť výučbu budúcich sieťových administrátorov venovaním switchov Nexus 7010,“ uviedol Marian Rychtecký, technický riaditeľ združenia NIX.CZ.

„Týmto by samozrejme naša spolupráca nemala skončiť. Do budúcnosti počítame s tým, že by sme pripravili spoločné projekty týkajúce sa vzdelávania budúcich sieťárov pre ich lepšie uplatnenie v praxi. Spolupráca s akademickým prostredím bola vždy pre naše združenie dôležitá,“  doplnil Adam Golecký, riaditeľ združenia NIX.CZ.

Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity je moderný vysokoškolský ústav s viac ako tridsaťročnou tradíciou. Na prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia sa aktuálne vzdeláva takmer 1600 študentov, ktorí navštevujú dvanásť akreditovaných študijných programov. Fakulta riadenia a informatiky ponúka špičkové vzdelanie a výskum v oblasti informatiky, manažmentu, informačných a sieťových technológií na jednom mieste.

NIX.CZ združuje už viac ako 25 rokov českých i zahraničných poskytovateľov internetových služieb, a to za účelom vzájomného prepojenia ich sietí. Český neutrálny peeringový uzol poskytuje svoje služby okrem siedmich pražských lokalít aj vo Viedni a v Bratislave, v slovenskej metropole sa jedná o vlastný peeringový uzol NIX.SK.