NIX.CZ v spolupráci s VNETom robia slovenský internet spoľahlivým, pribudne nový internetový uzol pre gigantov ako Google, Meta či Amazon

1. február 2022

Spoločnosť VNET predstavila projekt, vďaka ktorému spoločne so združením NIX.CZ zvyšuje spoľahlivosť prepojenia a výmenu dať súčasného peeringového uzla. V rámci partnerstva oboch spoločností vznikol nový aktívny bod, v ktorom je možné sa priamo prepojiť, okrem iných, aj s najväčšími gigantami, akými sú Amazon, Meta (Facebook), Google, Akamai či CloudFlare. Slovenskí užívatelia tak rovnako iste ocenia nižšiu latenciu a spoľahlivosť pri pristupovaní k vzdialenému obsahu.

„Som nesmierne hrdý, že sa nám podarilo spolu so združením NIX.CZ sprevádzkovať nový aktívny uzol slovenského internetu NIX.SK práve v našom dátovom centre Digitalis. Peeringový internetový uzol prepájajúci rôzne siete je v dnešnej dobe považovaný bez pochybností za kritickú infraštruktúru, ktorá vzhľadom na dôležitosť stability, bezpečnosti a kvality pripojenia, musí byť chránená pred zlyhaním všetkými prostriedkami.“ povedal CTO VNET-u Vojtech Németh.

„Pre internetový ekosystém je vždy dobré, keď ponúka možnosť voľby. Preto sme radi, že môžeme spolupracovať so spoločnosťou VNET a rozšíriť našu ponuku na Slovensku o ďalšiu možnosť pripojenia, ktorú ponúka toto dátové centrum,“ uviedol Adam Golecký, riaditeľ združenia NIX.CZ, ktoré v slovenskej metropole prevádzkuje projekt NIX.SK. „V minulom roku došlo v NIX.SK k výmene sieťových technológií, čo výrazne uľahčilo vybudovanie nového aktívneho prípojného bodu.“

Tradičné internetové uzly, na ktorých prebieha výmena dát medzi lokálnymi poskytovateľmi nie sú z hľadiska topológie siete ničím výnimočným. O to dôležitejšie je posunúť úroveň kvality a spoľahlivosť kritickej infraštruktúry o pár stupňov vyššie a urobiť ju tak atraktívnu, priamo dostupnú a otvorenú aj pre tých najväčších hráčov dnešného digitálneho priestoru.

„Nová aktívna lokalita na „druhej strane Bratislavy“, oddelená riekou Dunaj, zabezpečí lokálnu geografickú redundanciu a tým pádom stabilitu slovenského internetu. Na rozdiel od tradičného uzla, ktorý je prevádzkovaný len v jednej lokalite, sa tu na dátovej výmene nepodieľajú len lokálni poskytovatelia internetových služieb, ale priamo pripájame aj čoraz dôležitejších poskytovateľov globálneho obsahu.“ dodal Németh.

O spoločnosti VNET a.s.

VNET už takmer 20 rokov poskytuje komplexné telekomunikačné riešenia od garantovaného internetového pripojenia, cez cloudové služby, serverless computing, kybernetickú bezpečnosť, systémovú integráciu, hlasové riešenia VoIP až po služby na doma. Disponuje vlastnou optickou sieťou a poskytuje špičkový technologický priestor pre klientske zariadenia v 3 dátových centrách. Silnou stránkou VNET-u je individuálny proaktívny prístup, technická podpora 24/365 a silný tím ľudí nadšených pre informačné technológie.

O združení NIX.SK, z. s. p.o

NIX.CZ už viac ako 25 rokov združuje českých a zahraničných poskytovateľov internetových služieb za účelom vzájomného prepojenia ich sietí. Český neutrálny peeringový uzol poskytuje svoje služby okrem siedmich pražských lokalít aj vo Viedni a v Bratislave, v slovenskej metropole sa jedná o vlastný peeringový uzol NIX.SK prevádzkovaný teraz už v troch lokalitách.